Canalbin gepresenteerd aan de wethouders en raad van Amersfoort

Zo nu en dan komen een aantal Amersfoorters de Raad uitleggen waar zij zoal mee bezig zijn. 30 september j.l. ging het vooral over duurzame initiatieven. De Canalbin maakte van de gelegenheid gebruik om zichzelf te presenteren, AmersfoortGezien maakte een informatief filmverslag van de bijeenkomst

Video afspelen